National Shrine of Our Mother of Perpetual Help

Shrine of Devotion, Shrine of Mission

Redemptorist

Baclaran, Philippines

Letter of the Week    |   Letter   |   Novena

Letter of the Week

Every week we feature a letter of thanksgiving. This letter was chosen from among the hundreds of thanksgiving letters received by the shrine. Here's the thanksgiving letter of the week.

October 11, 2017 Dear Mother of Perpetual Help, I would like to say thank you for your guidance and for all your help. Maraming pagsubok po ang naranasan namin noon pero hindi niyo po kami pinabayaan. Sa bawat paghingi po namin sa inyo ng tulong parati pong answered prayer at blessings mula sa Panginoon an gamin pong natatanggap. Isa lamang po ito sa mga milagrong naranasan ko noon kaya paumanhin po kung ngayon lamang ako magpakatotoo. Year 2005, ako po ay na-ospitalized due to Dengue. Ang sabi ng doctor maghanap na raw kami ng blood donors dahil patuloy pong bumababa ang platelet count ko. Hindi po ako pumayag magpa blood transfusion kaya noong gabi po na iyon ay nagnobena po ako at humiling ng kagalingan. Inilagay ko rin po sa aking unan ang novena prayer booklet after ako magdasal. The next morning po ibinalita ng doctor na iyong blood extraction ko noong madaling araw (after ko magnobena) ay tumaas na daw ang platelets ko. Nagulat po ako nang sinabi ng doctor na hindi ko na kailangan ng blood transfusion. Praise God po talaga. Second, answered prayer po very recent lang, humingi po ako ng tulong and guidance para ako’y makahanap ng trabaho na makapagbibigay ng mas malaking sahod upang ako’y makatulong sa aking pamilya. Pinatunayan po ulit ng ating Panginoon na Siya ay nakikinig at hindi nagpapabaya sa mga anak Niyang tumatawag at humihingi ng biyaya na sa kanya lamang dapat magmumula. Maraming salamat po, Papa Jesus, Papa God in heaven and Mother of Perpetual Help sa siksik at ligalig na biyaya niyo po sa amin ng aking asawa, mga anak at buong pamilya. Pinakamamahal ko po kayo. Nagmamahal, ang sulat ay nilagdaan

C

National Shrine of Our Mother of Perpetual Help, Redemptorist Baclaran, 2017

October 11, 2017 Dear Mother of Perpetual Help, I would like to say thank you for your guidance and for all your help. Maraming pagsubok po ang naranasan namin noon pero hindi niyo po kami pinabayaan. Sa bawat paghingi po namin sa inyo ng tulong parati pong answered prayer at blessings mula sa Panginoon an gamin pong natatanggap. Isa lamang po ito sa mga milagrong naranasan ko noon kaya paumanhin po kung ngayon lamang ako magpakatotoo. Year 2005, ako po ay na-ospitalized due to Dengue. Ang sabi ng doctor maghanap na raw kami ng blood donors dahil patuloy pong bumababa ang platelet count ko. Hindi po ako pumayag magpa blood transfusion kaya noong gabi po na iyon ay nagnobena po ako at humiling ng kagalingan. Inilagay ko rin po sa aking unan ang novena prayer booklet after ako magdasal. The next morning po ibinalita ng doctor na iyong blood extraction ko noong madaling araw (after ko magnobena) ay tumaas na daw ang platelets ko. Nagulat po ako nang sinabi ng doctor na hindi ko na kailangan ng blood transfusion. Praise God po talaga. Second, answered prayer po very recent lang, humingi po ako ng tulong and guidance para ako’y makahanap ng trabaho na makapagbibigay ng mas malaking sahod upang ako’y makatulong sa aking pamilya. Pinatunayan po ulit ng ating Panginoon na Siya ay nakikinig at hindi nagpapabaya sa mga anak Niyang tumatawag at humihingi ng biyaya na sa kanya lamang dapat magmumula. Maraming salamat po, Papa Jesus, Papa God in heaven and Mother of Perpetual Help sa siksik at ligalig na biyaya niyo po sa amin ng aking asawa, mga anak at buong pamilya. Pinakamamahal ko po kayo. Nagmamahal, ang sulat ay nilagdaan
October 11, 2017 Dear Mother of Perpetual Help, I would like to say thank you for your guidance and for all your help. Maraming pagsubok po ang naranasan namin noon pero hindi niyo po kami pinabayaan. Sa bawat paghingi po namin sa inyo ng tulong parati pong answered prayer at blessings mula sa Panginoon an gamin pong natatanggap. Isa lamang po ito sa mga milagrong naranasan ko noon kaya paumanhin po kung ngayon lamang ako magpakatotoo. Year 2005, ako po ay na-ospitalized due to Dengue. Ang sabi ng doctor maghanap na raw kami ng blood donors dahil patuloy pong bumababa ang platelet count ko. Hindi po ako pumayag magpa blood transfusion kaya noong gabi po na iyon ay nagnobena po ako at humiling ng kagalingan. Inilagay ko rin po sa aking unan ang novena prayer booklet after ako magdasal. The next morning po ibinalita ng doctor na iyong blood extraction ko noong madaling araw (after ko magnobena) ay tumaas na daw ang platelets ko. Nagulat po ako nang sinabi ng doctor na hindi ko na kailangan ng blood transfusion. Praise God po talaga. Second, answered prayer po very recent lang, humingi po ako ng tulong and guidance para ako’y makahanap ng trabaho na makapagbibigay ng mas malaking sahod upang ako’y makatulong sa aking pamilya. Pinatunayan po ulit ng ating Panginoon na Siya ay nakikinig at hindi nagpapabaya sa mga anak Niyang tumatawag at humihingi ng biyaya na sa kanya lamang dapat magmumula. Maraming salamat po, Papa Jesus, Papa God in heaven and Mother of Perpetual Help sa siksik at ligalig na biyaya niyo po sa amin ng aking asawa, mga anak at buong pamilya. Pinakamamahal ko po kayo. Nagmamahal, ang sulat ay nilagdaan