National Shrine

of

Our

Mother

of

PERPETUAL

HELP

Redemptorist, Baclaran, Philippines

Thanksgiving Letter of the Week

March 29, 2017

 

Mahal na Inang Maria,

 

         Ito na po ang pangalawang liham pasasalamat na aking iaalay para sa inyo, una po akong sumulat noong ika-2 ng Nobyembre taong 2016 at ito ay mapalad na napili upang basahin dito sa simbahan.

        Kasama ko po noon ang aking kasintahan, seaman po siya at halos magdadalawang

taon na po siyang nag aaplay at sa totoo lang po halos sumuko na po siya sa hirap na prosesong pinagdadaanan nila. Isinama ko po siya noon upang manalangin rin po na sana Ina ay matulungan n’yo rin po siya sa paghahanap niya ng trabaho. Laking tuwa po namin noong naitampok ang unang sulat ko sapagkat mas lalo rin po siyang nanalig na ang kahilingin rin niya ay tutuparin ninyo.

        Ilang araw bago po matapos ang ika-siyam na linggo halos mawalan na po

siya ng pag-asa noon sapagkat wala pa rin po siyang natatanggap na kasiguraduhan mula sa kanyang inaaplayan. Martes na po ng hapon isang araw bago ang huling Novena,, nakatanggap siya ng tawag, pinapapunta po siya kinabukasan (Miyerkules) upang magreport ulit sa kumpanya, noong araw pong iyon, laking sorpresa dahil ito po pala ay para sa kanyang orientation, hired na po siya sa kumpanya. Laking tuwa po namin at talagang umiiyak kami sa saya. Kahit sa huling araw ng pagnonovena hindi po ninyo kami binigo Inang Maria. Naging totoo po kami sa inyo kaya dininig n’yo pa rin ang kahilingan naming ito.Pinatotoo ko po ito sapagkat nakita po namin na gaya n’ya madami rin pong mga seaman ang nagnonovena dito upang matupad din ang kanilang mga kahilingan sa inyo.

        Maging tapat at totoo lang po ang sinumang nananalig sa inyo at ito ay

 didinggin at ipagkakaloob nyo. Ako po ay sumulat para sa kanya sapagkat siya po ay nasa barko na. Ipinapaabot po naming dalawa ang pasasalamat na ito sa inyo mahal na Inang Maria mula po sa aking unang sulat hanggang sa pangalawa hindi po ninyo ako binigo Mahal na Ina.Ipagpapatuloy po naming ito at susulat pa rin ako para patuloy na magpapasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob nyo sa tulong ng pagnonovena na ito. Maraming salamat, Mahal na Ina.

 

Nagmamahal,

 Sulat ay nilagdaan

 

 

About Us

    Shrine

        VMGS

         History

         Architecture

         Icon

   Redemptorists

   MPS Sisters

   Lay

         Missionaries

         Staff

         Volunteers

    Devotees

    Vendors

 

 

News

    Newsletter

 

 

Novena

    Prayers

    Letters

        Thanksgiving

        Petition

        Letter of the

        Week

 

 

Help Us

    Volunteer

         Altar Servers

        Lay Eucharistic

         Minister

         Music Ministry

         Lectors

         Ushers

         Multi-media

         Liturgical Arts

         Collectors

         Sacristy Ladies

         Youth

    Join

    Donate