National Shrine

of

Our

Mother

of

PERPETUAL

HELP

Redemptorist, Baclaran, Philippines

Thanksgiving Letter of the Week

                                                                                                        May 17, 2017

 

Mahal na Inang Maria,

 

 Buong puso po akong nagpapasalamat sa iyo sa iyong pamamagitan sa amin ng iyong anak na si Hesus.  Maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong at pagpapalang ipinagkaloob ninyo sa aking buhay.  Simula noong lumapit ako sa inyo sa loob ng siyam na Linggo, napakaraming biyaya po ang aking natanggap.

 Maraming salamat po dahil ako ay nakapagtapos na ng aking pag-aaral at nagkaroon po ako kaagad ng trabaho.  Before, I felt anxious about what my future will be.  Wala po akong kumpiyansa sa sarili but your gentle and assuring gaze gave me strength and confidence.  Tinulutan po ninyo akong maging isang guro.  Nawa, gabayan po ninyo ako upang ako ay hindi lamang magturo ngunit tulad mo ay maging isang mapagkalingang ina at inspirasyon sa mga kabataan.

 Maraming salamat po Mahal na Ina dahil ang iyong napakalaking yakap at pagmamahal na pinaramdam mo sa akin healed me from all the pain and heartache that I felt from the past.  Salamat po sa pagpapadala mo sa akin ng mga instrumento para mai-restore ko ang aking sarili mula sa kalungkutan at maging positive ang aking pananaw sa buhay.

 Maraming salamat po dahil sa paglapit ko pong ito sa iyo ay napalapit din po ako sa aking kaibigan na palagi kong kasama sa pagnonobena sa iyo.  Lumalim po ang samahan naming dalawa at kayo ni Hesus ang naging sentro ng aming pagkakaibigan.  Tulungan nyo po kaming lumago sa pagmamahal ninyo.  Mahal na Ina.

 Maliit man o Malaki, maraming maraming salamat po sa lahat lahat ng biyayang pinagkaloob po ninyo sa amin.  Mahal na Ina, wag po kayong magsasawang kalingain kami at ipagdasal kami sa iyong pinakamamahal na Anak.  Hinding hindi po  ako magsasawang mahalin at pasalamatan ka, mahal naming Ina.  I love you so much, Mahal na Ina!

 

                                                                                                          Ang iyong anak,

                                                                                                          Sulat ay nilagdaan

 

 

About Us

    Shrine

        VMGS

         History

         Architecture

         Icon

   Redemptorists

   MPS Sisters

   Lay

         Missionaries

         Staff

         Volunteers

    Devotees

    Vendors

 

 

News

    Newsletter

 

 

Novena

    Prayers

    Letters

        Thanksgiving

        Petition

        Letter of the

        Week

 

 

Help Us

    Volunteer

         Altar Servers

        Lay Eucharistic

         Minister

         Music Ministry

         Lectors

         Ushers

         Multi-media

         Liturgical Arts

         Collectors

         Sacristy Ladies

         Youth

    Join

    Donate