National Shrine

of

Our

Mother

of

PERPETUAL

HELP

Redemptorist, Baclaran, Philippines

Thanksgiving Letter of the Week

                                                                                                August 9, 2017

 

 

Mahal na Ina ng Laging Saklolo,

 

Maraming salamat sa pagtugon sa panalangin ko na gumaling ang injury sa tuhod ng nanay ko. Naging mabilis ang kanyang pag-galing at ang higit pa sa lahat ay wala siyang bali sa tuhod o sa paa. Dahil dito ay muling nakakalakad ulit ang nanay ko.

 

Maraming maraming salamat.

 

                                                                                  Lubos na nagmamahal at nananalig,

                                                                                             ang sulat ay nilagdaan

 

About Us

    Shrine

        VMGS

         History

         Architecture

         Icon

   Redemptorists

   MPS Sisters

   Lay

         Missionaries

         Staff

         Volunteers

    Devotees

    Vendors

 

 

News

    Newsletter

 

 

Novena

    Prayers

    Letters

        Thanksgiving

        Petition

        Letter of the

        Week

 

 

Help Us

    Volunteer

         Altar Servers

        Lay Eucharistic

         Minister

         Music Ministry

         Lectors

         Ushers

         Multi-media

         Liturgical Arts

         Collectors

         Sacristy Ladies

         Youth

    Join

    Donate